fbpx

Stikkord: Private Security in Africa. From Global Assemblage to the Everyday

Trygghet til salgs

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.