Stikkord: privat

Trygghet til salgs
(Private Security in Africa)

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.