Bestill høstutgaven her

Princeton University Press

25 år etter Oslo-avtalen

Seth Anziska: Preventing Palestine. A Political History from Camp David to Oslo.

: Iver etter å få i havn Camp David-avtalen i 1978 har senere gjort det vanskelig å imøtekomme palestinernes ønske om en selvstendig stat, skriver historikeren Seth Anziska i ny bok.

Tvang, mord og velstand

Lisa Blaydes: State of Repression

: Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Demokratiets raseri 

Michael G. Hanchard: The Spectre of Race. How Discrimination Haunts Western Democracy

: Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

California Dreaming?

David Vogel: California Greenin’ – How Golden State Became an Environmental Leader

: I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.

Israels nevrotiske tilstand

Michael Brenner: In Search of Israel. The History of an Idea

: 14. mai i år markers 70-årsdagen for proklamasjonen av staten Israel. Historikeren Michael Brenner ser nærmere på det sammensatte og til dels motsetningsfylte grunnlaget for dens eksistens.

Bombeingeniørene

Diego Gambetta og Steffen Hertog: Engineers of Jihad. The Curious Connection between Violent Extremism and Education

: Ny forskning kaster lys over hvorfor en del tilsynelatende velfungerende ingeniører ender som radikale islamister.

Når demokratiet forstrekker seg

Seva Gunitsky: Aftershocks: Great Power and Domestic Reforms in the Twentieth Century

: Reformer kan gi «hegemoniske sjokk» og skape «demokratisk overanstrengelse». Mange stater faller derfor tilbake i sin førdemokratiske tilstand før eller siden.

Kjettersk filosofi-moro

Steven Nadler og Ben Nadler: Heretics!

: Ny tegneserie gir gode fremstillinger av noen av den tidlige modernitetens klokeste hoder.

Globaliseringens muligheter og umuligheter

François Bourguignon: The Globalization of Inequality

: Globaliseringen utjevner forskjellene mellom rik og fattig på verdensbasis, men øker ulikheten i det enkelte land.