Bestill sommerutgaven her

Princeton University Press

25 år etter Oslo-avtalen


Seth Anziska: Preventing Palestine. A Political History from Camp David to Oslo.

Iver etter å få i havn Camp David-avtalen i 1978 har senere gjort det vanskelig å imøtekomme palestinernes ønske om en selvstendig stat, skriver historikeren Seth Anziska i ny bok.

Tvang, mord og velstand


Lisa Blaydes: State of Repression

Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Demokratiets raseri 


Michael G. Hanchard: The Spectre of Race. How Discrimination Haunts Western Democracy

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

California Dreaming?


David Vogel: California Greenin’ – How Golden State Became an Environmental Leader

I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.

Israels nevrotiske tilstand


Michael Brenner: In Search of Israel. The History of an Idea

14. mai i år markers 70-årsdagen for proklamasjonen av staten Israel. Historikeren Michael Brenner ser nærmere på det sammensatte og til dels motsetningsfylte grunnlaget for dens eksistens.

Bombeingeniørene


Diego Gambetta og Steffen Hertog: Engineers of Jihad. The Curious Connection between Violent Extremism and Education

Ny forskning kaster lys over hvorfor en del tilsynelatende velfungerende ingeniører ender som radikale islamister.

Når demokratiet forstrekker seg


Seva Gunitsky: Aftershocks: Great Power and Domestic Reforms in the Twentieth Century

Reformer kan gi «hegemoniske sjokk» og skape «demokratisk overanstrengelse». Mange stater faller derfor tilbake i sin førdemokratiske tilstand før eller siden.

Kjettersk filosofi-moro


Steven Nadler og Ben Nadler: Heretics!

Ny tegneserie gir gode fremstillinger av noen av den tidlige modernitetens klokeste hoder.

Globaliseringens muligheter og umuligheter


François Bourguignon: The Globalization of Inequality

Globaliseringen utjevner forskjellene mellom rik og fattig på verdensbasis, men øker ulikheten i det enkelte land.