Stikkord: postkolonisme

Den ubehagelige sannheten
[Living by the Gun in Chad]

Living by the Gun in Chad er et virkelig funn for dem som ønsker å forstå den politiske kompleksiteten i Afrika sør for Sahara.