Bestill høstutgaven her

postkolonialisme

En præcis skildring af EU’s krise

EUROPA: Drejer det sig nu om at udvikle en slags europæisk solidaritet, eller er vi blevet pladspolygame?

Nærmest livets mening

Marguerite Duras Oversatt av Silje Aanes Fagerlund: Det materielle livet

: DURAS: Er ikke å kunne forklare det som stort sett forblir uoppklart, kanskje det som kommer nærmest livets mening?