Stikkord: postkapitalisme

Den dagen alt blir gratis
[Postkapitalisme]

I Postkapitalismen hevder Paul Mason at informasjons-teknologien har potensial til å overskride kapitalismen og skape produksjonsformer uavhengig av det tradisjonelle marked.