Bestill sommerutgaven her

Polity Press

Det umulige stedet

Mark G.E. Kelly: Normal Now: Individualism as Conformity

Normalitet: Mark G.E. Kelly undersøker hvordan normer påvirker viktige deler av livet og vår forståelse av normalitet – med hensyn til seksualitet, legning, kroppsbilde, identitet, sykdom, døden, individualisme, hedonisme, rasisme og hvite privilegier.

Voldsutøvelsen i oss selv

Sam Moore Alex Roberts: The Rise of Ecofascism. Climate Change and the Far Right

Økologi: Hva forteller denne overveldende informasjonslabyrinten av en bok egentlig om økofascisme? Har vi havnet i en nedadgående argumentasjon som kun fører oss dypere inn i konfliktskapende dikotomier – oss/dem, venstre/høyre og snill/slem?

En besvergelse mot nyfascisme

Mikkel Bolt Rasmussen: Late Capitalism Fascism

KAPITALISME: Dreier kampen seg ikke nå om retten til ikke å bli utbyttet, men retten til å få lov til å delta? Det er mye som er verdifullt i Mikkel Bolt Rasmussens korte bok om fascismens mulige tilbakekomst i dagens verden – men den er svak med tanke på empirisk dokumentasjon.

Skuffet over det franske intellektuelle miljøet

Paul Ricoeur: Philosophy Ethics & Politics

Filosofi: En bok av Paul Ricoeur om temaer som kunstverket, metaforer, meningsdannelse og den franske revolusjons betydning for Europas kultur og politikk.

Er det en national målsætning at skabe glade borgere?

Edgar Cabanas, Eva Illouz: Manufacturing Happy Citizens - How the Science and Industry of Happiness Control our Lives

LYKKE: Glæde har i nyere tid blevet en stor og indbringende forretning i det meste af den vestlige verden. Ny bog tager en klog vurdering af det moderne samfunds jagt på lykke, og når frem til at lykken i mange tilfælde er illusorisk.

Tiden har skiftet retning og kommer nå fra fremtiden

Armen Avanessian: Future Metaphysics

FILOSOFI: Vi er nå i fremtidens vold: Det viktigste i livet er stadig oftere noe som ikke har skjedd ennå. Filosofien må revurdere sine gamle metafysiske kategorier.

Vold blir politisert, og politikk blir vold

Elizabeth Frazer, Kimberly Hutchings: Violence and Political Theory

VOLD I TEORI OG PRAKSIS: Verden er voldelig. Lar vi oss dupere av voldens retorikk?

På vei mot en samlet menneskehet

Alain Badiou: I Know There Are So Many Of You

: Vi lever midt i et verdenshistorisk drama hvor det revolusjonære håpet må holdes ved like. Bare slik kan vi bygge sivilisasjon for alle, hevder filosofen Alain Badiou.

Den nye usikkerhetskulturen

Mary Kaldor: Global Security Cultures

: Mary Kaldors forskning viser at makthavernes sikkerhetsstrategier opprettholder og forverrer krigene fremfor å stanse dem, og skaper gode forhold for krigsprofitører.

Digitale medier: demokratiske eller undertrykkende politiske kampinstrumenter?

Natalie Fenton: Digital, Political, Radical

: Den engelske medieteoretikeren Natalie Fenton advarer mot å sette likhetstegn mellom sosiale medier og demokrati.

FN: en virkelighet verden har forlatt

Thomas G. Weiss: Would the World be a better place without the UN?

: Vi kan ikke unnvære FN, men en mer kreativ og effektiv organisasjon ville være ønskelig.