Stikkord: politisk thriller

Den edle kunst å lyve
[Wer den Sturm sät]

I Werner Sonnes nye politiske thriller går fake og fakta opp i en høyere og høyst skremmende enhet.