politisk samtale Arkiver | NY TID

Stikkord: politisk samtale

Kjærlighet til verden
[En tredje vei]

Arne Øgaard vil bevisstgjøre leseren omkring tidens store spørsmål og inspirere til et høyere nivå på den politiske samtalen.