Stikkord: politisk krise

Revolusjon nå!
[Maintenant]

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.

Sårbarhetens politiske potensial
[De retsløse og de ydmygede]

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.