Stikkord: politisk krise

Revolusjon nå!
(Maintenant)

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.

Sårbarhetens politiske potensial
(De retsløse og de ydmygede)

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.