Stikkord: politisk krise

Maintenant

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.

De retsløse og de ydmygede

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.