Stikkord: politisk filosofi

Sårbarhetens politiske potensial
[De retsløse og de ydmygede]

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.

Marx i drømme
[Modernism in the Streets A Life and Times in Essays]

Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt. 

Om fascisme og funksjonalisme

Er fascismen i vår tid reaksjonær eller hypermoderne?

Flukten fra fellesproblemene
[Retrotopia]

Nylig avdøde Zygmunt Bauman er kjent for sine dystre samfunnsdiagnoser. Hvor finnes medisinen?