Stikkord: politisk filosofi

Den depressive som samfunnets seismograf
(En fremtid uden fremtid)

For å gjenvinne troen på fremtiden og muligheten til å styre unna verdens kollaps, må vi begynne med forestillingsevnen.

Sårbarhetens politiske potensial
(De retsløse og de ydmygede)

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.

Marx i drømme
(Modernism in the Streets A Life and Times in Essays)

Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt. 

Om fascisme og funksjonalisme

Er fascismen i vår tid reaksjonær eller hypermoderne?

Flukten fra fellesproblemene
(Retrotopia)

Nylig avdøde Zygmunt Bauman er kjent for sine dystre samfunnsdiagnoser. Hvor finnes medisinen?