Bestill høstutgaven her

politisk filosofi

En internasjonalisme som ikke skulle være nasjonalistisk

POPULISME: Antonio Gramsci ville ha forent selvråderetten og internasjonalismen. NY TID snakker med filosofen Diego Fusaro i forbindelse med en ny norsk utgivelse.

Carl Schmitt – en ubehagelig teoretiker

Carl Schmitt Utvalg og innledning ved Rune Slagstad. (Oversatt av Øystein Skar): Politikk og rett. Et antiliberalt tema med variasjoner

POLITISK TEORI: Det politiske er ingen samtaleklubb for filosofen Carl Schmitt. Det er snarere handlingen som viser oss hvem vi er og hvem som er fienden.

Den depressive som samfunnets seismograf

Mikkel Krause Frantzen: En fremtid uden fremtid. Depression som politisk problem og kunstens alternative fortællinger

: For å gjenvinne troen på fremtiden og muligheten til å styre unna verdens kollaps, må vi begynne med forestillingsevnen.

Sårbarhetens politiske potensial

Hannah Arendt: De retsløse og de ydmygede

: Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.

Marx i drømme

Marshall Berman: Modernism in the Streets A Life and Times in Essays

: Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt. 

Om fascisme og funksjonalisme

: Er fascismen i vår tid reaksjonær eller hypermoderne?

Flukten fra fellesproblemene

Zygmunt Bauman: Retrotopia

: Nylig avdøde Zygmunt Bauman er kjent for sine dystre samfunnsdiagnoser. Hvor finnes medisinen?