Bestill sommerutgaven her

politisk filosofi

En internasjonalisme som ikke skulle være nasjonalistisk

POPULISME: :
Antonio Gramsci ville ha forent selvråderetten og internasjonalismen. NY TID snakker med filosofen Diego Fusaro i forbindelse med en ny norsk utgivelse.

Carl Schmitt – en ubehagelig teoretiker

POLITISK TEORI:
Carl Schmitt Utvalg og innledning ved Rune Slagstad. (Oversatt av Øystein Skar): Politikk og rett. Et antiliberalt tema med variasjoner

Det politiske er ingen samtaleklubb for filosofen Carl Schmitt. Det er snarere handlingen som viser oss hvem vi er og hvem som er fienden.

Den depressive som samfunnets seismograf


Mikkel Krause Frantzen: En fremtid uden fremtid. Depression som politisk problem og kunstens alternative fortællinger

For å gjenvinne troen på fremtiden og muligheten til å styre unna verdens kollaps, må vi begynne med forestillingsevnen.

Sårbarhetens politiske potensial


Hannah Arendt: De retsløse og de ydmygede

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.

Marx i drømme


Marshall Berman: Modernism in the Streets A Life and Times in Essays

Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt. 

Om fascisme og funksjonalisme

:
Er fascismen i vår tid reaksjonær eller hypermoderne?

Flukten fra fellesproblemene


Zygmunt Bauman: Retrotopia

Nylig avdøde Zygmunt Bauman er kjent for sine dystre samfunnsdiagnoser. Hvor finnes medisinen?