politisk filosofi


En internasjonalisme som ikke skulle være nasjonalistisk

POPULISME: Antonio Gramsci ville ha forent selvråderetten og internasjonalismen. NY TID snakker med filosofen Diego Fusaro i forbindelse med en ny norsk utgivelse.

Carl Schmitt – en ubehagelig teoretiker

POLITISK TEORI: Det politiske er ingen samtaleklubb for filosofen Carl Schmitt. Det er snarere handlingen som viser oss hvem vi er og hvem som er fienden.

Den depressive som samfunnets seismograf

For å gjenvinne troen på fremtiden og muligheten til å styre unna verdens kollaps, må vi begynne med forestillingsevnen.

Sårbarhetens politiske potensial

Arendts smertefulle tekst viser oss årsakene til vår tids åndelig-politiske krise.

Marx i drømme

Marxistisk humanisme kan hjelpe folk til å føle seg hjemme i historien, selv når historien gjør dem vondt. 

Om fascisme og funksjonalisme

Er fascismen i vår tid reaksjonær eller hypermoderne?

Flukten fra fellesproblemene

Nylig avdøde Zygmunt Bauman er kjent for sine dystre samfunnsdiagnoser. Hvor finnes medisinen? 
EnglishNorsk bokmål