Stikkord: politisering

Et opprop mot politisering på Balkan
[Education in Post-Conflict Transition]

I en ny antologi spørres det ikke om, men i hvor høy grad religionsundervisningen på Balkan er politisert. Redaktørene unnlater imidlertid å argumentere for hva politisering i det hele tatt betyr.