Stikkord: politikk

Etter industrien er industrien

The Deindustrialized World analyserer konsekvensene av fabrikk- og minenedstengningene som har funnet sted i Vesten siden 1960-årene. 

Hemmelig møte: USA presset Norge til krigsdeltakelse

USA drev en hemmelig påvirkningskampanje for å trekke Norge dypere inn i Afghanistan-krigen, ifølge til nå ukjente WikiLeaks-dokumenter.

Tre politiske perioder i Serbia

Denne dokumentaren er en fortelling fra «den andre siden», som ikke er så vanlige i det dominerende narrativet om Serbia før, under og etter krigen.

Impotensens kraft

Vi trenger en ny aktivisme – ikke gjennom revolusjonære endringer, men gjennom et systematisk arbeid for å utvikle et menneskelig og fritt samfunn.

Flyktninger: Kunstprosjekt strandet

Sterke protester gjorde at Franco «Bifo» Berardis planlagte performance Auschwitz on the Beach på Documenta 14 i stedet ble til diktlesning og paneldebatt.

Fengsel i friluft

Hvordan drifter UNHCR flyktningleirene som til sammen tilsvarer Nederland i størrelse? Hvordan klarer de å møte behovene til de rundt 1000 nye flyktningene som ankommer hver dag? Velkommen til Refugeestan.

Kitchen Sink High Conceptualism

Shelly Silver viser ingen ydmykhet når det gjelder relevans og bærekraft i sitt prosjekt, men tar seg plass og tid og oser av selvtillit.

En voldelig løsning 

Allerede uker før folkeavstemningen om Catalonias løsrivelse begynte Spanias statsminister Rajoy å vise muskler. På den katalanske nasjonaldagen 11. september erklærte han at han ville gjøre «alt» for å stoppe den.

En venstrefløy for nasjonalstaten forandrer intet

Da globale protester skjøt fart i kjølvannet av finanskrisen, nasjonaliserte man protestene og bante vei for en autoritær isolasjonisme

Byens psykopati

All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.

Kun én stemme blant mange

Tenkning kan alle bedrive, fremholder filosofen Jacques Rancière, og avviser at massene går rundt i en ideologisk tåke.

Mer politikerforakt nå!

Vil ikke politikerne vite hva som er konsekvensene av deres vedtak? Jo – men bare når det er noe å skryte av.

Populismebegrepets utilstrekkelighet

Populisme er ikke et negativt svar på neoliberalismen, men neoliberalismens eget instrument, mener sosiologen Éric Fassin.

Trump som venstresidens fødselshjelper

Trump kan føre til at en vital og ytterliggående venstreside endelig vil bli dannet i USA.

En sinnesyk verden

En bedre guide til samtidens politiske landskap enn Pankaj Mishras siste bok finner du ikke akkurat nå.