Bestill høstutgaven her

Pluriel

Vesten, resten og den helt store testen

Hubert Védrine: Le monde au défi

: Uttrykket «det internasjonale samfunnet» må redefineres. I dag er det bare en frase politikerne benytter når de vil slippe å ta ansvar.