Stikkord: planetologi

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel

Den «modne antropocen» tar til når vi hjelper fremfor forstyrrer den skjøre klimatiske likevekten.

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».