Stikkord: planetologi

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel
(Earth in Human Hand)

Den «modne antropocen» tar til når vi hjelper fremfor forstyrrer den skjøre klimatiske likevekten.

Miljøkrisen fra stjernenes synsvinkel
(Earth in Human Hands)

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».