Stikkord: planetologi

Earth in Human Hand – Shaping Our Planet’s Future

Den «modne antropocen» tar til når vi hjelper fremfor forstyrrer den skjøre klimatiske likevekten.

Earth in Human Hands – Shaping Our Planet’s Future

Den dagen vi hjelper istedenfor å forstyrre klimaet, kan vi snakke om det «modne antropocen».