Stikkord: Piraya

The Magnitsky Act – Behind the Scenes.

Denne dokumentar-filmen har fått enorm oppmerksomhet – før den har blitt sett. Men hvilken virkelighet er  det som skjules?