Stikkord: pilgrimsferd

#Uploading_Holocaust.

Israelske ungdommer som er ubekvemme med Holocaust-erkjennelsen, samfunnet krever av dem, lar oss øyne håp.