Permanent Record (Systemfeil)


Med folket som oppdragsgiver

SNOWDEN: En spion, landsforræder eller patriot? Svaret avhenger av hvem du spør.