People’s Press


Den 6. masseudryddelse

KINA: Hvordan vågner vi op til en verden med Kina som hersker?

Dommedag er avlyst

Fylt av angst for fremtiden forsøker Kristian Leth å fortelle en alternativ historie om hvordan verden egentlig har det.

Den dagen alt blir gratis

I Postkapitalismen hevder Paul Mason at informasjons-teknologien har potensial til å overskride kapitalismen og skape produksjonsformer uavhengig av det tradisjonelle marked. 
EnglishNorsk bokmål