Bestill høstutgaven her

People’s Press

Den 6. masseudryddelse

Christina Boutrup: Den store techrevolution – sådan former Kina vores fremtid Forfatter

: KINA: Hvordan vågner vi op til en verden med Kina som hersker?

Dommedag er avlyst

Kristian Leth: Håb – Et forsvar for fremtiden

: Fylt av angst for fremtiden forsøker Kristian Leth å fortelle en alternativ historie om hvordan verden egentlig har det.

Den dagen alt blir gratis

Paul Mason: Postkapitalisme

: I Postkapitalismen hevder Paul Mason at informasjons-teknologien har potensial til å overskride kapitalismen og skape produksjonsformer uavhengig av det tradisjonelle marked.