Bestill sommerutgaven her

Penguin Books

Verdens beste katolikker?

Derek Scally: The best Catholics in the World. The Irish, the Church and the End of a Special Relationship

CANADA: Med funnene av barnegraver i Canada gjør kanadierne irene rangen stridig som «verdens beste katolikker». Barn fra First Nations ble regelrett stjålet, innesperret i isolasjon, påtvunget en fremmed kultur, et fremmed språk, utsatt for seksuell mishandling og alminnelig vanskjøtsel.

Forente europeiske stater?

Slavenka Drakulić: Café Europa Revisited

Pandemi: Hvor samordnet eller solidarisk er Europa egentlig?

Hele verden overvintrer i vor tid

Katherine May: Wintering – The Power of Rest and Retreat in Difficult Times

SELVHJÆLP: Katherine May har med Wintering fremskrevet en dragende, essayistisk selvhjælpsbog om kunsten af overvintre.

Et manifest for demokrati og menneskerettigheter

Joshua Wong og Jason Y.Ng: Unfree Speech: The Threat to Global Democracy and Why We Must Act, Now

OPPRØRER: Joshua Wong startet en protestbevegelse mot kinesiske myndigheter, men nektes å stille til valg i Hongkong.

Hva ville Machiavelli gjort?

Kishore Mahbubani: Has the West Lost It? A Provocation

: Kina og India seiler opp som de nye supermaktene, og Vesten må finne nytt fotfeste i en omrokert verden

Spionasjens personlige kostnader

Javier Marias: Berta Isla

: Javier Marías’ forfatterskap har en sterk anti-autoriær nerve som er subtil og uten illusjoner.

Tatt av strømmen

Marc Elsberg: Blackout. Tomorrow Will Be Too Late

: Marc Elsbergs skremmende bestselger om hvordan el-terrorisme kan styrte et samfunn foreligger nå engelsk.