Bestill høstutgaven her

Peak Libido

Kontrollsamfunnet og det uregjerlige

Hartmut Rosa: The Uncontrollability of the World

SENMODERNE: Mennesker i dag får mer og mer kontroll over omgivelsene – men mister kontakt med verden. Hvor går grensen for målinger, kvalitetssikringer, kvantifiseringer og byråkratiske rutiner?

Libidinøs økologi

Dominic Pettman: Peak Libido

KRISE: Er naturen i sin essens erotisk? Og har kapitalismen – som vil få oss til å begjære mer av alt –overforbrukt selve begjærsevnen vår?