Stikkord: Patrick Cockburn

Alice in Warland

Vesten har trodd på mirakler i Midtøsten, hevder stjernejournalisten Patrick Cockburn.