Stikkord: Patrick Cockburn

Alice in Warland
(The Age of Jihad)

Vesten har trodd på mirakler i Midtøsten, hevder stjernejournalisten Patrick Cockburn.