Stikkord: Patrick Cockburn

Alice in Warland
[The Age of Jihad]

Vesten har trodd på mirakler i Midtøsten, hevder stjernejournalisten Patrick Cockburn.