Bestill vårutgaven med varslerbilaget her

paternalisme

Hva er frihet uten styring?

PATERNALISME:
Cass R. Sunstein: On Freedom

Sunstein framsnakker aktiv sosial manipulering for å hjelpe oss til å ta klokere valg. I boken On Freedom setter han spørsmålstegn ved hvorvidt frie valg egentlig fremmer menneskelig velferd.