Stikkord: Parisavtalen

Guardians of the Earth

Klimatoppmøtene viser en verden der nyansene mellom bør, må og skal kan bety alt for forhandlingenes utkomme.

Skjebnetid for Parisavtalen

Kan vi fortsatt regne med USA? Hva gjelder uberegnelighet – ja.