Stikkord: Paris

Sikkerhetstyranniet

Vår medmenneskelighet viskes gradvis ut i takt med at sikkerhetstiltakene øker.