Stikkord: På råbeafstand af marxismen – Studier i den vestlige marxismes selvkritik

Mikkel Bolt

Forståelsen av det mulige

MARX: Mikkel Bolt tager tag i vår tids mange opstander. Han tilhører de teoretikere, der gerne havde set opgøret med det, vi kan kalde stats- og partimarxisme.
EnglishJapaneseNorwegianSpanish