Bestill sommerutgaven her

overvåkning

Anonymitetens snarlige død

: Aksjonsgruppen «Freiheit Statt Angst» protesterer mot økende overvåkingstiltak i Berlin. Men mye tyder på at folk ønsker overvåkingen.

Illiberale tendenser i norske medier

: Harde angrep på skeptiske motstemmer og manglende kritikk av makthaverne: Er massemedia med på å begrense ytringsfriheten? Ny Tid har snakket med medieforsker Rune Ottosen og Fritt Ords direktør Knut Olav Åmås. 

Agent MI5 synger ut

: John Tanner, alias direktør Kristian Gleditsch ved Norges geografiske oppmåling, er avslørt – uten medvirkning fra Asbjørn Bryhn eller hans medarbeidere i overvåkingstjenesten. Det vil si: Gleditsch, nyss hjemkommet fra grenseoppgang i Pasvik, avslørte seg selv på en pressekonferanse tirsdag i nærvær av hele Oslo-pressen. Det er han som har skrevet den omtalte Spionen som elsket sin neste, Pax-boken med Lygren-saken som tydelig utgangspunkt. Boken har vakt adskillig oppsikt, ikke minst fordi det fremgår av omslaget at forfatteren tidligere har vært knyttet til etterretningstjenesten. Og det var nok en og annen som hadde gjettet seg til riktig løsning.

På Berkeley: Høyrefløyen om ytringfriheten

: Berkeley-universitetet er igjen skueplass i diskusjonen om ytringsfrihet. Men denne gang er det høyrefløyen som leder an.

Storebrorskapet

: Se for deg en kvinne hvis ektemann tilber henne slik Torvald tilber Nora i Ibsens Et dukkehjem, og gir henne carte blanche. Eroderes privatlivet? 

En intellektuel ode til Snowden, Assange og Manning

Geoffroy de Lagasnerie: The Art of Revolt. Snowden, Assange, Manning

: Snowden, Assange og Manning representerer en helt ny måte å gjøre motstand på. The Art of Revolt er like radikal og original i sin tenkning som de tre nevnte varslerne er i sitt motstandsarbeid.

Splid om helsedata

: Helsedatautvalget anbefaler etablering av en nasjonal plattform for helsedata, under dissens. Helt feil fokus, mener leder av Norsk forening for medisinsk genetikk.

Nordmenns kommunikasjon skal masselagres

: Det blåser opp til kamp om innføringen av den mest omfattende overvåkingsmetoden Norge har sett.

Kildevern og taushetsplikt kan settes til side

: «Man kan ikke gjøre annet enn å kommunisere kryptert – jeg tar det for gitt at all åpen kommunikasjon allerede er avlyttet,» sier filmskaper og journalist Ulrik Imtiaz Rolfsen.  

Å plotte folk inn på kartet

: Det tradisjonelle nomadefolket i Mongolia er i endring. Myndighetene plotter befolkningen inn på kart for å få grep om dem.

Et fiks ferdig totalitært diktatur

: Teknologien som skal til for at absolutt alt vi foretar oss, blir observert, eksisterer allerede. Det skremmer Snowdens advokat Ben Wizner.

Kanskje vil det gå både vinter og vår

: Jeg står og venter på Edward Snowden. Men han kommer ikke.

Mindre overvåkning, mer menneskelighet

: Hvorfor blir overvåkning presentert som løsningen på terrortrusselen?

Når telefonen styrer livet ditt

: Endelig kan mobiltelefonen din unngå å bli avlyttet eller sporet. Nå er det her – telefonetuiet som sperrer andres overvåkning. Men?

Hvem eier landet?

: I de siste spaltene har jeg skrevet en del om egne erfaringer. Det er tid for å løfte frem arbeidet til noen andre. I dag skal det handle om kolleger i Kommunal Rapport og Teknisk Ukeblad.

Hverdagskryptering 

: Kryptering for Hvermannsen er faktisk veldig enkelt.

Velkommen til cyberkrigen

Kim Zetter: Countdown to Zero Day Stuxnet and the Launch of the World’s first Digital Weapon

: Countdown to Zero Day forteller historien om Stuxnet, verdens første offentlig kjente digitale våpen. Boken reiser viktige spørsmål om en krigføring der vi alle kan bli collateral damage. 

Et fortvilet rop i mørket

: «Jeg vil du skal vite at jeg aldri kommer til å begå selvmord.» Snowden-sitatet sier mye om den prekære eksistensen til de som våger å utfordre overvåkningsstatens makt. 

Fortsetter masseovervåkingen i Europa?

: Forbrukerrådet mener at vi i nær fremtid kan merke alvorlige og direkte konsekvenser av manglende personvern. 

Demokratiets selvskading

: Antiterrorlovgivningen sies å skulle beskytte demokratiet – men gjennom sin tankejakt, overvåkning og neglisjering av offentlig debatt er den snarere i ferd med å bryte demokratiet ned. 

Sikkerhetstyranniet

: Vår medmenneskelighet viskes gradvis ut i takt med at sikkerhetstiltakene øker. 

Smil til det skjulte kamera!

: Hvem er det egentlig som taper mest på den evige overvåkningen?

«Gravejournalistikken er truet»

: OSSEs representant for pressefrihet og FNs spesialrapportør for ytringsfrihet, er bekymret for den økende overvåkningstrusselen mot journalister.

Torturert og drept etter å ha blitt nektet asyl i Norge

Tortur: Trass i advarsler fikk tsjetsjenske Apti og Umar asylavslag og måtte ut av Norge. Helsingforskomiteen og Memorial sier de to ble torturert og drept av myndighetene i Tsjetsjenia. Har norske myndigheter ansvar for deres påfølgende død etter å ha nektet dem politisk asyl?