Stikkord: overbefolkning

Landet er fullt!
[The Land Is Full]

Israelsk forsker bruker sitt eget land til å demonstrere hvordan folketallet kan løpe løpsk.