Stikkord: oss

Uten fellesskap, intet håp
(We)

Gjennom å studere håpets funksjonsmåter og håpløshetens irrganger viser Ronald Aronson oss hva det å forandre verden innebærer.