Bestill vårutgaven her

Orientering 20/50 – jubileum 32 sider bilag.

Marx» dialektiske materialisme

MARX/LENIN: Bekjempelsen av fremmedgjøring er jo den almene målsetting – noe som har forsvunnet I leninismen

Østerberg og leninismen

FILOSOFI: Som bidrag til en eventuell ideologisk diskusjon innen Sosialistisk Valgforbund synes jeg artikkelen om Lenin er lite mønstergyldig

Om leninismen

MARX/LENIN: Med dannelsen av Sosialistisk Valgforbund er partenes forhold til Vladimir Lenins lære av betydning. Det er menneskenes virksomhet, deres arbeid, kamp, lek, forskning, som er erkjennelsens kilde.

NATO-Norge

ALLIANSEPARTNERE: Hva slags «frihet» er det NATO har kjempet for i Hellas, Tyrkia og Portugal? Hva slags «fred» var det USA kjempet for i Vietnam? NATO-medlemskapet gjennom snart 25 år har umyndiggjort Norge.

NATO-basen Norge

MILITARISERING: Fra å være en «pakt mellom selvstendige nasjoner», utviklet NATO seg på kort tid til et gigantisk militærapparat. Har vi en kamp mot den kompakte taushet? Kari Enholm dokumenterer.

Norges allierte blant de verste

TORTUR: Vi tar her en gjennomgang fra Amnestys rapport med 16 land der tortur er i bruk.

«Mr. Kissinger. De er en morder.»

VIETNAM: Vi må bli den samtidens menneskelighet som driver igjennom en slutt på USAs folkemord i Vietnam.

Norge og Vietnam

NATO: Først etter mange år, kan partiene samle seg om noe som ligner en protest mot USAs krigføring. Vi er sant å si ikke særlig imponert.

«Vi er fascister»

NASJONALISME: For å gi et innsyn i Portugalsekstreme høyreside, trykket Orientering i 1973 følgende.

Kan hende det gjelder å redde vår jord

ENERGIKRISEN: Jordens naturrikdommer er i ferd med å ta slutt – en rask økonomisk vekst har ført til rovdrift på ressursene.

Norge er delaktig i proteinimperialismen

MAT: Vi vet at resten av verden sulter – så? Hos oss går importert protein til dyrefôr, det skal bli til bacon på våre frokostbord.

1973: Reaksjonens stemmer

«Vi er helt ut enig med den amerikanske president når han nu er gått til en virkningsfull og effektiv bombing av Hanoi og andre...

Morgenbladet 1933/1973

Den frie manns instinkter «Da Hitler i sin ungdom ble drevet bort fra sitt arbeid fordi han ikke var organisert, og ikke ønsket å være...

De privilegertes tale om krig

MISTØSTEN: Å be om støtte til Israel i kampen? Det kan aldri bli fred i Midtøsten før Israel aksepterer araberne som likeverdige mennesker.