Stikkord: oppdragelse

Overbelastet barn
[Communion]

Uten voksne til å holde orden på hverdagslivet deres tar en ung jente på seg ansvaret som familiens overhode.