Stikkord: omveltning

Revolusjon nå!
(Maintenant)

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.