Stikkord: oljenæringen

Det er for lønnsomt å utvinne olje – for oljeselskapene

Oljenæringen har i altfor mange år hatt urettferdig gode vilkår.