Bestill høstutgaven her

oljeindustri

Hvem skal bestemme over norsk olje?

OLJE: Opinionen i Norge må nå mobiliseres til kamp for å få inntektene fra oljeutvinning fra kildene utenfor norskekysten til å komme befolkningen i landet til gode. Nå må spørsmålet om utvinning, ilandføring og rasjonalisering trekkes vekk fra ekspertene og bli et politisk spørsmål. Dersom det ikke blir handlet raskt, vil oljen bli utvunnet av utenlandske selskaper og videreforedlet av de samme konsernene i utlandet, der også profitten vil havne.

Norge er blitt en klimapolitisk sinke

Eivind Trædal: Det svarte skiftet

: Vår viktige samfunnsdebattant Eivind Trædal har skrevet en grundig historiebok om norsk klimapolitikk – og hvorfor den er på ville veier.

Olje – fortidens industri

: Flere av verdens politikere og pengeforvaltere snur nå ryggen til fossilindustrien av klimahensyn. Norske politikere snakker engasjert om at Norge må ta sin del av det globale ansvaret, men i Oljefondet synes investeringene i fossilindustri å fortsette som før.

Ny rapport: Omstilling er mulig, men vil koste

: Nedtrapping av oljeindustrien kan bety stort tap av arbeidsplasser. En ny rapport regner på hva avvikling av fossilnæringen vil koste.