Stikkord: Oljefondet

Oljefondet og Skancke-utvalget

Spørsmålet om oljefondet bør være fossilfritt er ikke nytt. 

Olje – fortidens industri

Flere av verdens politikere og pengeforvaltere snur nå ryggen til fossilindustrien av klimahensyn. Norske politikere snakker engasjert om at Norge må ta sin del av det globale ansvaret, men i Oljefondet synes investeringene i fossilindustri å fortsette som før.