Bestill høstutgaven her

Ole Sverre Olsen

Et Internet of Things (IoT), Internet of Bodies (IoB) og Internet of Minds (IoM)

Ole Sverre Olsen: Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket.

: Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.

Et Internet of Things (IoT)Internet of Bodies (IoB) og Internet of Minds (IoM)

Ole Sverre Olsen: Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket.

: Når Klaus Schwab, grunnleggeren av World Economic Forum, introduserer den fjerde industrielle revolusjon (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution), og når Elon Musk, gründeren bak suksessen Tesla, pluss konsernsjef for Facebook Mark Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.