Stikkord: økonomisk krise

Revolusjon nå!
[Maintenant]

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.