Stikkord: økonomisk krise

Maintenant

Det er ingenting å vente på: Verden skriker etter en omveltning.