Stikkord: økonomisk hjelp

Blodløs blodoverføring
(What’s Wrong With the IMF and How To Fix It)

Når man skal hjelpe land økonomisk, er det ikke nok med omtanke og idealisme. Man må kjenne de enkelte landenes kultur, og vite hvor korrupsjonen sitter.