Stikkord: økonomisk hjelp

Blodløs blodoverføring
[What’s Wrong With the IMF and How To Fix It]

Når man skal hjelpe land økonomisk, er det ikke nok med omtanke og idealisme. Man må kjenne de enkelte landenes kultur, og vite hvor korrupsjonen sitter.