Stikkord: økologisk økonomi

Økonomi i et sunt økosystem
[Transformative Ecological Economics]

En økonomi der produksjon, forbruk og resirkulering henger sammen i en balansert «næringskjede», er løsningen på den økologiske krisen, ifølge økonom Ove Jakobsen.