Stikkord: økofilosofi

Vårt narrative hukommelsestap
[Being Salmon, Being Human]

Martin Lee Mueller har skrevet en usedvanlig bok med laksens liv og historie som omdreiningspunkt. Den må være blant de viktigste bøkene som er gitt ut på svært, svært lenge.