Stikkord: økende forskjeller

Middelklassen uten midler
(The Rise of Africa’s Middle Class Myths, Realities and Critical Engagements)

Dette er et meget solid akademisk arbeid hvor alle forfatterne er kritiske – til dels svært kritiske – til denne forståelsen av middelklassen i Afrika