Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Om Russofobi

Vi trenger et propagandafilter

RUSSOFOBI: Bakgrunnen for ORIENTERING denne gang er propaganda og russofobi

Frykten de ikke er redd for

RUSSOFOBI: Russofobien har kostet hundretusener av liv – ikke fordi man er redd russerne, men fordi man trenger fiendebilder. Hadde USA/NATO en nøye planlagt og annonsert provokasjon som var ment å utløse reaksjoner fra Russland?

Drapet på John F. Kennedy

KENNEDY: 60 år etter JFK ble drept, frigis – til tross for Biden-administrasjonens forsøk på å unnlate å innfri sin administrasjons løfter – noen de gjenværende hemmelige dokumentene om hendelsen. En av avsløringene er at CIA holdt et øye med Lee Harvey Oswald.

«Enhver utvidelse av NATOs sone ville absolutt være uakseptabelt.»

NATO-UTVIDELSEN: Eksklusjonen av Russland var et alvorlig brudd på folkeretten. President Bushs løfter til Gorbatsjov var ikke annet enn bedrag – han fremsto som en Janus med to ansikter, som samarbeidet tett med Gorbatsjov på taktisk nivå, mens han faktisk tvang Sovjet til å trekke seg tilbake på et strategisk nivå. Vi i Vesten hevder at Russland må følge folkeretten, men selv kan vi bryte den når det passer oss.

Hvorfor er noen ofre mer verdige enn andre?

UKRAINA: Noen ganger forsvinner våre humanitære verdier over natten. Vil resten av verden delta i Vestens ‘moralske parade’ over krigen i Ukraina?

En strategi for fred

KENNEDY: Han sa i sin tale i 1963: «Der uvitenhet altfor ofte florerer og sannheten for sjelden råder, er det viktigste temaet vi har: verdensfred.» Var det mulig, slik han sa, «å skape forhold så våpen endelig kan avskaffes»? Ifølge Kennedy hadde kampen for nedrustning vært en sak for USAs regjeringer siden 1920-tallet. Slik har det ikke vært for særlig mange av hans etterfølgere.

Prinsipper i FN-pakten med effektiv multilateralisme og likeverdig samarbeid

FORENTE NASJONER: NY TID trykker her Russlands utenriksminister Sergej Lavrovs tale til FNs sikkerhetsråd i New York 20. september 2023. Han understreker at FN-pakten utgjør hjørnesteinen i dagens internasjonale lovverk – som ikke har blitt fulgt når det gjelder fred og sikkerhet i Ukraina. Lavrov påpeker også at den ukrainske grunnloven sier at staten er forpliktet til å respektere russerne og andre etniske minoriteter. Etter Lavrovs syn er det de vestlige landene som ikke ønsker å overvinne den dype krisen som har oppstått i internasjonale relasjoner. Du har her anledning til (og med ORIENTERINGs flere artikler) å lese og vurdere selv.

Russofobi og antirussisk propaganda

PROPAGANDA: Glenn Diesen har foretatt en omfattende akademisk analyse av ‘russofobi’ som vi får et lite glimt inn i med dette innledningskapittelet fra hans bok Russiophobia: Propaganda in International Politics (2022). Vestens relasjon til dette verdens største land er preget av en blanding av frykt og læremesterens overlegenhet.