Stikkord: nystalinisme

Samtidens mange stalinister
[The Red Soul]

Gjennom intervjuer, observasjoner og arkivfilm får vi innblikk i den forunderlige og utbredte Stalindyrkelsen i dagens Russland.