Stikkord: nystalinisme

Samtidens mange stalinister
(The Red Soul)

Gjennom intervjuer, observasjoner og arkivfilm får vi innblikk i den forunderlige og utbredte Stalindyrkelsen i dagens Russland.