Bestill høstutgaven her

nyliberalisme

Pandemien og dens samfunnsmessige implikasjoner

Renata Avila og Srećko Horvat: Everything Must Change! The World After Covid-19

COVID-19: I en nyutgitt intervjuantologi om pandemien sier Roger Waters at krig og klimaendringer dreper oss raskere enn alt annet, men pustepausen som begynte i mars 2020, kan fremdeles åpne for andre alternativer. Hele antologien forutsetter samtidig digital teknologi – som vi alt i alt kan være takknemlige for.

Å se på nåtiden som fremtidens fortid

AKSELERASJON: Vi har intervjuet tenkeren Armen Avanessian om «akselerasjonisme» og muligheten for en ny politisk tenkning.

Nyliberalismen som en mer indirekte styringskunst ?

Svein Hammer: Sosialdemokrati versus nyliberalisme. Norsk styringskunst 1814–2020

FORVALTNING: Dette er en bok om hva nyliberalisme er – også som en mer indirekte styringskunst

En frihetlig venstreside?

Akselerasjonisme: Flere tenkere mener det er mulig for hva de kaller en heller selvtilfreds venstreside å utmeisle en bedre og friere fremtid gjennom kapitalisme og teknologi.

Smertekultur og psykiske strategier

Arne Johan Vetlesen: Smerte i vår tid

SMERTE: Som i filmen Joker, kan smerte og krenkelser bygge seg opp og bli farlig, eksplosivt og til slutt morderisk.

Foucault og nyliberalismen

Agora: Agora nr. 3–4

FILOSOFI: Kort tid etter Agoras storslåtte utgivelse om populismen følger tidsskriftet opp med en enda tykkere utgivelse. Denne gangen handler det om Michel Foucault og hans banebrytende forelesningsrekke om nyliberalismen.

Fra sosialdemokrati til nyliberalisme

Ola Innset: Markedsvendingen

: Hvordan forstås samfunnsutviklingen? Gjennom ideer, aktører og konkrete prosesser, eller via diskurser, styringsteknikker og prosjekter for samfunnsforming? NY TIDs Svein Hammer tar opp to bøker som står i forhold til hverandre (den ene hans egen).

Sammen er vi mindre alene

George Monbiot: Out of the Wreckage

SAMARBEID: Nyliberalismens konkurranseprinsipp går imot vår natur. Det er samarbeid som er unikt ved vår art – og samarbeid som kan redde oss.

Nyliberalismens barn lever foran skjermen

Shaun Scott:: Millennials and the Moments That Made Us: A Cultural History of the U.S. from 1982-Present

: Forfatter Shaun Scott bruker fragmenter fra eget liv, nyliberal økonomisk politikk, popkultur, sport og videospill for å beskrive og forstå millenniums-generasjonen.

Liberal og anarkistisk

: Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.