Stikkord: nyliberalisme

Sammen er vi mindre alene

SAMARBEID: Nyliberalismens konkurranseprinsipp går imot vår natur. Det er samarbeid som er unikt ved vår art – og samarbeid som kan redde oss.

Nyliberalismens barn lever foran skjermen

Forfatter Shaun Scott bruker fragmenter fra eget liv, nyliberal økonomisk politikk, popkultur, sport og videospill for å beskrive og forstå millenniums-generasjonen.

Liberal og anarkistisk

Ukemagasinet The Economist markerte 15. september sitt 175-årsjubileum med et manifest mot svekkede liberale verdier.