Stikkord: Norman Finkelstein

Holocaust som pilegrimsferd
[#Uploading_Holocaust]

Israelske ungdommer som er ubekvemme med Holocaust-erkjennelsen, samfunnet krever av dem, lar oss øyne håp.