Bestill høstutgaven her

Norge

Skjebnetid for Parisavtalen

: Kan vi fortsatt regne med USA? Hva gjelder uberegnelighet – ja.

Vår tids arbeiderbevegelse

: Hvorfor snakker vi fortsatt om arbeiderbevegelsen i dagens Norge?

Svart bibel for en grønn fremtid 

Anne Karin Sæther: De beste intensjoner Oljelandet i klimakampen

: De 169 representantene som inntar Stortinget til høsten, burde få De beste intensjoner som velkomstgave.

Kontant avslag

: ...

Donald Trumps norske løpegutter i Afghanistan

: Hvorfor er debatten rundt Norges krigsdeltakelse og våpenhandel nesten fraværende? 

Å bygge fred

: Mens UDs seksjon for fred og forsoning bruker halvannen milliard i året, er Forsvarets budsjett på over 44 milliarder. Hva er lærdommen fra andre som har opprettet eget fredsdepartement?

Departement for fred

: Kan vi stoppe krig med krig? Nei, mener flere organisasjoner i den norske fredsbevegelsen. Frem mot valget i september intensiverer de arbeidet for et eget fredsdepartement. 

Et nasjonalt illebefinnende

: Kongedømmet representerer de «varige» verdier og bidrar til den allmenne sløvhet, som er forutsetningen for at mennesker stemmer borgerlig.

Programmessige programmer

: Overveldende lesning er det knapt, men slapp språkføring og høy floskeltetthet til tross: Gi partiprogrammene en sjanse i innspurten før valget.

Smakfull hovedpulsåre

Trude Lorentzen, Karin Beate Nøsterud (foto): E6. En reise gjennom nordmenns liv

: Velskrevet og stilig bok om et land som befinner seg et sted mellom det kontinentale og «Norge Rundt».