Bestill høstutgaven her

Norge

«Norges plass er i Europa»

EU: Skal Europa få til en «Green New Deal», der miljøet tas på alvor, må vi komme forbi nasjonalisme og fordummende populisme – ifølge Eva Joly.

Fra naiv nasjonalsosialisme til en fornyet økologisk filosofi?

Hein Berdinesen, Lars Petter Storm Torjussen: Heideggers testamente. Filosofien, nazismen og de svarte heftene Redigert av Dreyers Forlag, Norge

: OPPGJØRET: Når den eksistensielle angsten i dag øker blant folk, kan Heideggers filosofi ha en viss nytte. Er det derfor mulig å lese deler av ham i dag uten bare å fokusere på hans nazi-sympatier?

Palme øker Vietnam-støtten – økonomiske US-represalier?

ORIENTERING 11.10.1969: Etter at Sverige har bestemt seg for å gi omfattende økonomisk støtte til oppbyggingen av Nord-Vietnam, starter de amerikanske straffetiltak en ny runde.

Døde og levende metaforer

Kristin Fridtun: Språket er ei bukse. Om biletbruken i norsk språkdebatt

SPRÅKDEBATT: Hvordan kan metaforen testes ut mot faktakunnskap?

Norge må si nei til å bidra militært i Persiabukta

NEI TIL USA: Antikrigs-Initiativet ber Regjeringen si nei til forespørselen fra USA om å bidra militært til krisen i Persiabukta.

Står anti-korrupsjon på den politiske agendaen før kommunevalget?

ÅPENHET: Det nærmer seg kommunevalg, og våre kommunale folkevalgte er de som fatter beslutninger som kanskje har størst betydning for oss i hverdagen.

Kafkaprosess i Harlem

Lene Berg: False Belief

: Norsk dokumentarpremiere under årets Berlin-festival: Sanserik formidling i Lene Bergs lekne, undrende og urovekkende False Belief.

«Northern Wind» – en øvelse på NATOs premisser?

: «Så lenge vi er en del av NATO, må vi bruke posisjonen vår til å ta tydelige standpunkt mot opprustning og krigshissing,» sier Marianne Gulli i Rødt, som mener Norge bør holde seg hjemme under Northern Wind.

De lydige tjenere

: NATO-forsvaret utgjør en sektor av samfunnet som bare kan møtes med total opposisjon. (Leder i Orientering 22.3.1969)

Norge er en sinke i arbeidet med å regulere autonome våpen

: Hva gjør Regjeringen for å bidra til å utvikle nye politiske og juridiske reguleringer for å sikre menneskelig kontroll over drapsroboter (autonome våpen)?

Nytter det egentlig å engasjere seg i fredspolitiske spørsmål?

: Dagens regjering støtter ikke lenger opplysningsarbeid for fred.

– Vi kan ikke omtale Russland bare som en fiende

: Kvinner har tatt en større plass i Forsvaret de siste årene. Hva tenker en ung kvinnelig soldat om Norges rolle i den mye omtalte NATO-øvelsen?