Stikkord: Norge

Til den det måtte angå

Det er 75 år siden jødene ble deportert fra Vippetangen i Oslo. Kan historien gjenta seg? Ja, mente forfatter Arnold Jacoby. 

Norge, vårt Norge – Et lands biografi

Selv om kulturradikale får gjennomgå i Kaj Skagens vurdering av «det norske», stammer mye av tankegodset i boken fra en av dens fremste representanter, nemlig Jens Bjørneboe. 

Det er for lønnsomt å utvinne olje – for oljeselskapene

Oljenæringen har i altfor mange år hatt urettferdig gode vilkår. 

Norsk idealisme – en revestrek

Orientering 16.mars 1968

Fiende eller forbundsfelle? Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge

Hvem skriver historien? Den kommunistiske motstandskampen under krigen var lenge dysset ned.

Fiende eller forbundsfelle? Den kommunistiske motstandsbevegelsen i Norge

Både i Norge og blant de allierte fantes krefter som ville ha kommunistene sterkere inn i motstandskampen. Men de senere ledere for arbeiderpartistaten holdt dem utenfor.

USAs svarteliste

Ny Tid har konsultert en rekke eksperter om hvordan 301-listen fungerer. Ingen er kjent med at det finnes noen klare kriterier for å havne på listen.

Sa nei til USA og legemiddelindustrien

Hittil ukjente WikiLeaks-dokumenter viser hvordan USAs ambassade i Oslo forsøkte å presse den norske regjeringen til å slå ned på rimeligere kopimedisiner med trusler om svartelisting av Norge. Daværende nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen forteller for første gang om møtet der han satte foten ned overfor amerikanerne.

Elbiler med riper i lakken

I Norge blir elbilen hyllet som et symbol på det grønne skiftet. Kan den leve opp til sitt rykte, også internasjonalt?

I Am Not Your Velferdsstat

Velferdsstaten tilbyr oss bare små fortellinger, mens vi lengter etter de store og transcenderende. Hva gjør vi så?

Vårt bilde av Afrika

Mange føler på et ubehag over hvordan Afrika presenteres og forstås. I det siste har det skjedd en interessant dreining i denne debatten: Afrikanske stemmer har for alvor meldt seg på.

Gebrauchsanweisung für Norwegen

60 000 tyskere har latt seg underholde av en humoristisk norgesbok som ingen norsk forlag vil vite av.

Ny rapport: Omstilling er mulig, men vil koste

Nedtrapping av oljeindustrien kan bety stort tap av arbeidsplasser. En ny rapport regner på hva avvikling av fossilnæringen vil koste.

Skjebnetid for Parisavtalen

Kan vi fortsatt regne med USA? Hva gjelder uberegnelighet – ja.

Vår tids arbeiderbevegelse

Hvorfor snakker vi fortsatt om arbeiderbevegelsen i dagens Norge?

De beste intensjoner Oljelandet i klimakampen

De 169 representantene som inntar Stortinget til høsten, burde få De beste intensjoner som velkomstgave.