Stikkord: Norge

Elbiler med riper i lakken

I Norge blir elbilen hyllet som et symbol på det grønne skiftet. Kan den leve opp til sitt rykte, også internasjonalt?

I Am Not Your Velferdsstat

Velferdsstaten tilbyr oss bare små fortellinger, mens vi lengter etter de store og transcenderende. Hva gjør vi så?

Vårt bilde av Afrika

Mange føler på et ubehag over hvordan Afrika presenteres og forstås. I det siste har det skjedd en interessant dreining i denne debatten: Afrikanske stemmer har for alvor meldt seg på.

Gebrauchsanweisung für Norwegen

60 000 tyskere har latt seg underholde av en humoristisk norgesbok som ingen norsk forlag vil vite av.

Ny rapport: Omstilling er mulig, men vil koste

Nedtrapping av oljeindustrien kan bety stort tap av arbeidsplasser. En ny rapport regner på hva avvikling av fossilnæringen vil koste.

Skjebnetid for Parisavtalen

Kan vi fortsatt regne med USA? Hva gjelder uberegnelighet – ja.

Vår tids arbeiderbevegelse

Hvorfor snakker vi fortsatt om arbeiderbevegelsen i dagens Norge?

De beste intensjoner Oljelandet i klimakampen

De 169 representantene som inntar Stortinget til høsten, burde få De beste intensjoner som velkomstgave.

Kontant avslag

...

Donald Trumps norske løpegutter i Afghanistan

Hvorfor er debatten rundt Norges krigsdeltakelse og våpenhandel nesten fraværende? 

Å bygge fred

Mens UDs seksjon for fred og forsoning bruker halvannen milliard i året, er Forsvarets budsjett på over 44 milliarder. Hva er lærdommen fra andre som har opprettet eget fredsdepartement?

Departement for fred

Kan vi stoppe krig med krig? Nei, mener flere organisasjoner i den norske fredsbevegelsen. Frem mot valget i september intensiverer de arbeidet for et eget fredsdepartement.