Nobelprisen


I disse Nobel-tider

Det blir ingen Nobel-bankett i Stockholm 10. desember!
Medaljens bakside

I strid med Nobels vilje

NOBELPRISEN: Alfred Nobels testament er et dokument testamentfullbyrderne etter loven er pliktige til å følge. Heffermehl dokumenterer at den komité det norske Stortinget har nedsatt siden 1901, har ignorert testamentet.

I skyggen av Einstein

TRAGISK SKJEBNE: Den urimelige behandlingen av den håpefulle vitenskapskvinnen Mileva Einstein-Marić fortsatte etter hennes død.
Peter Handke

Bøgerne er pilgrimsrejser

Peter Handke: Besidder kunsten en selvstændig kvalitet der ikke kan tilsidesættes af en moralsk overdommer?

Nobelprisen til Chaplin 

Tiden er ikke «inne» til å gi Chaplin Nobels fredspris – det er en skam at han ikke har fått den for lenge siden.