Grusomhetens teater

Nobelprisen

Sovjet og Solsjenitsyn

DISSIDENT: Stadig flere vitenskapsmenn og kunstnere blir arrestert, sendt i fengsel eller anbrakt i psykiatriske klinikker som utilregnelige, om de har avveket fra «partilinjen». Evensmo tar her tak i Solsjenitsyn etter å ha brukt et par år på å lese alt han har skrevet – godt og vel 2000 sider.

Fornuft i en verden av løgner

Fredsprisen: Nobels fredspris er viktig nok til at selv Kreml følte seg tvunget til å rose Nobels fredspris til Dmitri Muratov.

I disse Nobel-tider

Det blir ingen Nobel-bankett i Stockholm 10. desember!

I strid med Nobels vilje

NOBELPRISEN: Alfred Nobels testament er et dokument testamentfullbyrderne etter loven er pliktige til å følge. Heffermehl dokumenterer at den komité det norske Stortinget har nedsatt siden 1901, har ignorert testamentet.

I skyggen av Einstein

TRAGISK SKJEBNE: Den urimelige behandlingen av den håpefulle vitenskapskvinnen Mileva Einstein-Marić fortsatte etter hennes død.

Bøgerne er pilgrimsrejser

Peter Handke: Besidder kunsten en selvstændig kvalitet der ikke kan tilsidesættes af en moralsk overdommer?

Nobelprisen til Chaplin 

Tiden er ikke «inne» til å gi Chaplin Nobels fredspris – det er en skam at han ikke har fått den for lenge siden.