Stikkord: natur

En øko-anarkistisk utopi

ZADISTERNE: «Vi forsvarer ikke naturen. Vi er naturen, der forsvarer sig.»

Det lille stykke bynatur

BARN OG NATUR: Hvordan kan en undervisningsplan bistå det opvoksende menneske til at indgå i en vekselvirkning med verden?

Uten begrep om framtiden

INUITTKULTUREN: The Last Ice Hunters utforsker den utskjelte jaktkulturen til inuittene langt mot nord og dens uunngåelige endelikt.

Livets og naturens filosofi

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

Atomkraft på filmlerretet

Det er flere gode grunner til at Uranium-festivalen burde arrangeres i Norge. Men ikke med støtte fra Statoil.

Samtalens økologi

Forfatter Erland Kiøsterud svarer filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen med å drøfte den nærmest allestedsværende volden i samfunnet, i naturen og i tenkningen.

Naturens egenverdi

I et dyptgående oppgjør med sine forbilder søker Arne Johan Vetlesen språk til erfaringer som ikke kan gripes med filosofiens klassiske rasjonalitet. Så hva snakker – når naturen selv snakker til oss?