Bestill høstutgaven her

natur

«Det ville er ikke over. Lenge leve det ville!»

Paul Wapner: Is Wildness Over?

NATUR: Forsøket på å kontrollere naturens villskap lokalt har skapt ukontrollerte effekter globalt. Må vi fremover finne oss i å fryse og svette mer, eller er sivilisasjonen langt villere?

En film for det store lerretet

Jan Vardøen: Descent into the Maelstrom

STORSLÅTT: Ambisiøs skildring av naturen og menneskene som bor og arbeider i Lofoten.

Om at være opmerksom og tage tingenes parti

C.Y. Frostholm: Træmuseet

TRÆER: Gennem en samtale med træer bliver bogens forfatter klogere på sit forhold til ensomhed, sårbarhed og sorgen over tingenes forsvinden.

Kan vi genoprette Amazonas’ lunge?

Félix Guattari Oversat af Christel Pedersen: De tre økologier

ØKOSOFI: Det nuværende Brasilien ligner Guattaris værste mareridt. Hans mentale revolution lægger heller op til at naturen selv kommer først.

Hvilken plass kan vi gi volden i dag?

Erland Kiøsterud: Stillhetens økologi

ØKOLOGI: I selvbiografisk form fortsetter Kiøsterud sin gjennomtenkning av moderniteten i økokrisens tidsalder. Han peker på en normalisert brutalitet som de fleste stilltiende aksepterer.

Framtidsframstilling

Elizabeth Grosz: Kaos, territorium, kunst. Deleuze og Jordens innramming

KUNST & FILOSOFI: Jorden som helhet er omformet til menneskets territorium på bekostning av alle andre livsformer. NY TID trykker her et udrag av boken Kaos, territorium, kunst.

Å gjøre ørkenen grønn

Jared P. Scott: The Great Green Wall

KLIMAENDRINGER: Musikeren Inna Modja reiser langs den 8000 kilometer lange traseen for Afrikas ambisiøse Great Green Wall-prosjekt, der en vegg av trær skal strekke seg på tvers over kontinentet.

En øko-anarkistisk utopi

Serietegner Alessandro Pignocchi: La recomposition des mondes

: ZADISTERNE: «Vi forsvarer ikke naturen. Vi er naturen, der forsvarer sig.»

Det lille stykke bynatur

Phie Ambo: Genopdagelsen

BARN OG NATUR: Hvordan kan en undervisningsplan bistå det opvoksende menneske til at indgå i en vekselvirkning med verden?

Uten begrep om framtiden

Jure Breceljnik, Rozle Bregar: The Last Ice Hunters

INUITTKULTUREN: The Last Ice Hunters utforsker den utskjelte jaktkulturen til inuittene langt mot nord og dens uunngåelige endelikt.

Naturen kaller

Egil Håskjold Larsen: Hvor man vender tilbake

: Vi lever i en tid hvor naturen med tiltakende voldsomhet kommer stadig nærmere oss. Hvor man vender tilbake handler om å overleve i en vill og mektig natur, og om hvilke oppofrelser dette krever.

Klimakrisen

Andreas Malm: The Progress of This Storm. Nature and Society in a Warming World

: Andreas Malm er en hissig og klartenkt kritiker av kapitalismens miljøødeleggelser. Nå raser han mot en «reaksjonær miljøbevegelse» og vil redde naturbegrepet for å redde naturen.