Stikkord: natur

Livets og naturens filosofi

Hvordan bør vi forstå naturens relasjon til vår menneskapte kultur?

Atomkraft på filmlerretet

Det er flere gode grunner til at Uranium-festivalen burde arrangeres i Norge. Men ikke med støtte fra Statoil.

Samtalens økologi

Forfatter Erland Kiøsterud svarer filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen med å drøfte den nærmest allestedsværende volden i samfunnet, i naturen og i tenkningen.

Naturens egenverdi

I et dyptgående oppgjør med sine forbilder søker Arne Johan Vetlesen språk til erfaringer som ikke kan gripes med filosofiens klassiske rasjonalitet. Så hva snakker – når naturen selv snakker til oss?